DL Space Vintage

DL Vintage Post Gliwice to historyczny budynek zlokalizowany przy ulicy Dolnych Wałów 8, został wzniesiony w latach 1903-1906 i stanowi unikatowy przykład górnośląskiej architektury stylu historyzmu z widoczną dominacją cech neogotyckich.

Nieruchomość jest jedną z najbardziej wartościowych budowli
w Gliwicach. Znaczenie zabytku wyraźnie podkreśla fakt wpisania Poczty Głównej w 1988 roku do rejestru zabytków ze względu na wybitne walory artystyczne i historyczne w skali regionu i kraju.

O randze obiektu świadczy również jego lokalizacja. Poczta usytuowana jest na terenie średniowiecznego centrum miasta, pozostając do dziś ważnym i rozpoznawalnym elementem krajobrazu Gliwic, między innymi za sprawą górującej nad budynkiem ośmiobocznej wieży.

Powyżej wymienione wartości obiektu skłoniły inwestora do przywrócenia prestiżu jednemu z najbardziej charakterystycznych i  reprezentacyjnych zabytków Gliwic.

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem wyjątkowej powierzchni dla projektu DL Space na parterze obiektu w łącznej powierzchni ponad 1200 mkw. Biura o metrażu już od 8 mkw. będą gotowe do przekazania w maju 2021.

Zapraszamy do kontaktu.